Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ~ Amma


ΤΗΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΕΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ

«Δεν υπάρχουν οικογενειάρχες και άγαμοι (brahmacharis, αυτοί που απέχουν από το σεξ) στα μάτια του Θεού. Ο Θεός κοιτάζει μόνο το νου σας. Μπορείτε να ζήσετε μια αληθινή πνευματική ζωή, ενώ παραμένετε οικογενειάρχες. Θα είστε σε θέση (ακόμη και σαν οικογενειάρχες) να απολαύσετε  την ευδαιμονία του Εαυτού (Άτμαν, Συνειδητότητα, Πνεύμα) αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει ο νου σας να είναι (εστιασμένος) στον Θεό όλη την ώρα. Τότε θα μπορείτε να επιτύχετε εύκολα την ευδαιμονία.

Ένα θηλυκό πουλί που έχει μικρά πουλάκια στην φωλιά, τα σκέφτεται ακόμα και όταν είναι έξω ψάχνοντας για τροφή. Παρόμοια, και εσείς θα πρέπει να διατηρείτε τον νου σας στον Θεό, ενώ ασχολείστε με  όλες τις εγκόσμιες δράσεις σας. Το σημαντικό είναι να αφιερωθείτε ολοκληρωτικά στο Θεό ή στον Γκουρού. Μόλις έχετε αυτή την αφοσίωση, ο στόχος δεν θα είναι πολύ μακριά. "

ΣΧΟΛΙΟ
Ο πιο εύκολος τρόπος να θυμώμαστε τον Θεό και να είμαστε εστιασμένοι σε Αυτόν είναι να επαναλαμβάνουμε το όνομα του μέσα από ένα μάντρα. ~ Άτμαν

~ Amma (Mata Amritanandamayi)

~~~
"There are no householders or brahmacharis in the eyes of God. He looks only at your mind. You can lead a truly spiritual life while remaining a householder. You will be able to enjoy the bliss of the Self, but for this your mind has to be on God all the time. Then you can easily attain bliss. A mother bird will be thinking of the young ones in the nest, even when she is out looking for food. Similarly, you have to keep your mind on God while engaged in all worldly actions. The important thing is to be completely dedicated to God or Guru. Once you have that dedication, the goal will not be far away."

~ Amma (Mata Amritanandamayi)

«Είμαι» είναι η μόνη Αλήθεια, «Υπάρχω» είναι η μόνη Πραγματικότητα ~ Σουάμι Σιβανάντα

 
«Είμαι» είναι η μόνη Αλήθεια, «Υπάρχω» είναι η μόνη Πραγματικότητα

Η ζωή εδώ (σ' αυτόν τον κόσμο) είναι εμπειρία. Είναι εμπειρία μέσω των αισθήσεων. Η εμπειρία ‘κρέμεται’ στο «εγώ»*. Κάποιος λέει, «Βλέπω, ακούω, τρώω, ξέρω», είμαι άρρωστος, είμαι παχύς, είμαι μαύρος, είμαι δίκαιος, είμαι Ινδός, είμαι Αυστραλός, είμαι τυφλός. Χωρίς «εγώ», δεν υπάρχει εμπειρία. Η εμπειρία αυτή (που σχετίζεται με το εγώ και τις αισθήσεις) είναι παροδική και απατηλή, αλλά η εμπειρία η οποία είναι αιώνια, είναι η ζωή στο αιώνιο (στο Μπράμαν, Θεό, Απόλυτο, Συνειδητότητα). Αυτή είναι άπειρη, αμετάβλητη και θεϊκή. «Είμαι» είναι η μόνη Αλήθεια, «Υπάρχω» είναι η μόνη Πραγματικότητα. Η Ύπαρξη (Μπράμαν, Θεός, Απόλυτο, Συνειδητότητα ) είναι η μόνη Πραγματικότητα. Η Ύπαρξη είναι Συνειδητότητα-Ευδαιμονία, το «άρρωστος», «παχύς» κ.λπ. είναι απατηλά.

~ Σουάμι Σιβανάντα

ΣΧΟΛΙΟ:
Η εμπειρία ‘κρέμεται’ στο «εγώ»: Δηλαδή χωρίς εγώ δεν υπάρχει εμπειρία. Το εγώ είναι που ‘γειώνει’ την Συνειδητότητα στο σώμα και την στρέφει μέσα από τις αισθήσεις στον εξωτερικό κόσμο και έτσι έχουμε τις αισθητηριακές εμπειρίες.
~~~
"I am" is the only Truth, "I am" "I exist" is the only Reality*
Life here is experience. It is experience through the senses. The experience hangs on "I". One says, "I see, I hear, I eat, I know" I am sick, I am fatty, I am black, I am fair, I am an Indian, I am an Australian, I am blind. Without "I", there is no experience. This experience is transitory and illusory, but the experience which is eternal, it is life in the eternal. It is infinite, changeless and divine. "I am" is the only Truth, "I am" "I exist" is the only Reality. Existence is the only Reality. Existence is Consciousness-Bliss, "Sick" "fatty" etc. are illusory.

~Swami Sivananda


Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

ΤΑ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟς ΤΟΥ ΘΕΟΥ ~ Atman Nityananda,


 
ΤΑ ΜΑΝΤΡΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟς ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο νους από τη φύση του μπορεί να σκέπτεται μόνο ένα πράγμα τη φορά. Οπότε μπορεί να σκέπτεται ή τον Θεό ή τον κόσμο.

Αλλά αν δεν τον βάλετε να σκέφτεται κάτι ανώτερο, ο νους από συνήθεια και από παρόρμηση θα σκέπτεται τα αντικείμενα των αισθήσεων και θα γυρνάει στα ίδια και τα ίδια πατρόν σκέψης και συναισθήματος με κλίση προς τα αρνητικά.

Η πιο ύψιστη σκέψη είναι το όνομα του Θεού και η επανάληψη του είναι ο πιο εύκολος να θυμόμαστε και να σκεπτόμαστε τον Θεό. Επαναλαμβάνουμε το όνομα του με κάποιο μάντρα που περιέχει κάποιο από τα ονόματα που αναφέρονται στον Θεό (όποια εκδήλωση έχουμε πιο κοντά στην καρδιά μας). Επίσης μπορεί να επαναλαμβάνουμε κάποια από τις μεγάλες ρήσεις των Ουπανισάδων που αναφέρονται στο Θεό ως Μπράμαν και δηλώνουν την ταύτιση της ψυχής μας με τον Θεό ως η απόλυτη αλήθεια του Σύμπαντος.

Στην Κάλι ΓΙούγκα η επανάληψη του ονόματος του Θεού είναι ο πιο εύκολος και καταλληλότερος τρόπος να αποταυτιστούμε από τον νου και εξαγνίσουμε τον νου και την καρδιά.

Επίσης μπορεί να διαλογιζόμαστε στις ιδιότητες του Θεού όπως η ειρήνη, η αγάπη, το φως.

Από την εμπειρία μου είναι καλύτερα να λέμε το μάντρα τραγουδιστά (νοερά ή φωναχτά) με κάποιο ρυθμό.

Μερικά μάντρα

Ομ ναμά Σιβάϊ
Ομ Ιησού Χριστέ ναμαχά
Ομ ναμό Ναραγιανάγια
Χάρε Κρίσνα Χάρε Ράμα
Λε ιλε λε ιλαλαχ
Ομ Σρι Ντουργκάγιε ναμαχά
Είμαι φως και αγάπη

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ~ Atman Nityananda


ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΚΗΣΗ

Σκοπός της πνευματικής άσκησης είναι η διάλυση του εγώ και η συνειδητή ένωση με τον Θεό (η συνειδητοποίηση ότι είμαστε θεϊκό πνεύμα ή Συνειδητότητα και ένα με τον Θεό ή Συνειδητότητα).

Για να επιτευχθεί η διάλυση του εγώ και η ένωση μας με τον Θεό χρειάζεται αυτοπειθαρχία και ειλικρινής καθημερινή συστηματική άσκηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλη η ζωή μας οφείλει να προσανατολιστεί πλήρως στην άσκηση και την πνευματική μας μεταμόρφωση.

Αυτό σημαίνει ότι από την διατροφή, τον ύπνο και κάθε δραστηριότητα μας,  όλα, θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά και φιλοσοφία που θα εξυπηρετεί την απρόσκοπτη άσκηση μας και  την μεταμόρφωση μας.

Δεν γίνεται να ζούμε κοσμική εξωστρεφή ζωή και ασκούμενοι μερικώς ή περιστασιακώς να περιμένουμε να φτάσουμε στην φώτιση. Αυτό είναι όνειρο θερινής νυκτός.

Πολλοί (ίσως οι περισσότεροι) που ασχολούνται με τα πνευματικά πιθανόν να νομίζουν ότι κάνουν ήδη πολλά και ότι ζουν μια πνευματική ζωή με όλη την σημασία της λέξεως. Παρά ταύτα απλά προετοιμάζονται για να κάνουν κάποια στιγμή πραγματική άσκηση.

Για να καταλάβει κανείς τι είναι άσκηση είναι καλό να πάει σε ένα μοναστήρι χριστιανικό, βουδιστικό, Ινδουιστικό ή μια πνευματική κοινότητα που εργάζεται σοβαρά (εννοείται και μοναστήρια που λειτουργούν με πρόγραμμα και συνέπεια) και να ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα από τα χαράματα μέχρι το βράδυ για ένα μήνα για παράδειγμα.  Τότε θα έχει ένα μέτρο να καταλάβει σε κάποιο βαθμό τι σημαίνει είμαι αφιερωμένος στην πνευματική άσκηση.

Θα μου πείτε μόνο σε μοναστήρι γίνεται η άσκηση; Όχι και στο σπίτι μας γίνεται (αν και θεωρώ σημαντικό και απαραίτητο να περνάμε κάποιο  διάστημα  σε πνευματικές  κοινότητες  για να κάνουμε  πιο εντατική άσκηση χωρίς να μας αποσπούν οι κοσμικές μας υποθέσεις και να ξεφύγουμε από τις εντυπώσεις που συνηθίζουμε να έχουμε). Θα πρέπει όμως στο σπίτι μας να ζούμε με την ίδιο προσανατολισμό που θα είχαμε αν ζούσαμε σε πνευματική κοινότητα, και να ακολουθούμε ένα καθημερινό πρόγραμμα άσκησης  ανάλογο με αυτό που θα κάναμε εκεί,  προσαρμόζοντας το βέβαια στο ωράριο εργασίας και άλλες πιθανές υποχρεώσεις.

Φυσικά κανείς δεν μπορεί από το μηδέν ή το λίγο να κάνει απότομα μια έντονη καθημερινή άσκηση και να ακολουθήσει μια ζωή αφιερωμένη πλήρως στο Θεό. Χρειάζεται προετοιμασία αρκετών χρόνων ή και ζωών για τους περισσότερους ώστε να είναι έτοιμοι να δοθούν ολοκληρωτικά στην πνευματική ζωή.

Αλλά όπως ένα ταξίδι ξεκινάει με ένα απλό βήμα, παρόμοια το πνευματικό ταξίδι ξεκινάει κάνοντας στην αρχή κάποια μικρά βήματα και σταδιακά  προχωράμε όλο και περισσότερο  μέχρι τελικά κάποια στιγμή να είμαστε έτοιμοι να αφιερωθούμε πλήρως στην πνευματική ζωή και  άσκηση.

Παρακάτω σας προτείνω να διαβάσετε ορισμένα από τα άρθρα μου που είναι προσανατολισμένα στην οργάνωση της καθημερινής άσκησης και πιθανόν να σας είναι χρήσιμα για να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινή σας άσκηση.

 ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 
Σημαντικές νύξεις για να βιώσουμε την ειρήνη και την ευδαιμονία της Ύπαρξης
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
Τι σημαίνει Ζω πνευματική ζωή
Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Οι ουσιώδεις παράγοντες της πνευματικής άσκησης 
Το πνευματικό πρόγραμμα και ημερολόγιο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ - Τα 5 βασικά ερωτήματα 
ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Πνευματική άσκηση για πολυάσχολους

Κάντε τα πάντα πνευματική άσκηση
Η πνευματική άσκηση γίνεται από στιγμή σε στιγμή
Η ΣΑΤΤΒΙΚΗ ΖΩΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑ ΤΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΣΑΝΤΑΝΑ ~ Σουάμι Σιβανάντα

Το πνευματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις και πρακτικές όπως η προσευχή, η επανάληψη μάντρα, η συγκέντρωση, η πραναγιάμα, ο διαλογισμός, η λατρεία, οι θετικές επιβεβαιώσεις, τεχνικές για την διάλυση του εγώ κ.λπ. Οπότε θα πρέπει να αποκτήσουμε γνώση για αυτές και να τις ασκούμε καθημερινά με σκοπό να τι βελτιώσουμε και να τις εκτελούμε αποτελεσματικά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Σημαντικό είναι επίσης να μελετήσουμε την ανατομία της ψυχολογίας μας, τη φύση του νου και του εγώ καθώς και της αληθινής μας φύσης. Μπορείτε να βρείτε στο μπλοκ μου άρθρα σχετικά με τις πρακτικές, την ψυχολογία μας, την φύση του νου και του εγώ αλλά και την αληθινή μας φύση.

Η μελέτη και η άσκηση πάνε μαζί χέρι-χέρι μέχρι να αποκτήσουμε επαρκή ικανότητα να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα μας και τις ασκήσεις μας. Σταδιακά γινόμαστε όλο και περισσότερο πρακτικοί και όταν φτάσουμε στο έβδομο και όγδοο σκαλοπάτι της γιόγκα τότε αφοσιωνόμαστε πλήρως στην άσκηση και κατά κύριο λόγο στον διαλογισμό. Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχουν στάνταρ  και φόρμουλες γενικές σε αυτά τα θέματα. Έτσι ο καθένας θα πρέπει να προσαρμόσει το πρόγραμμα και την άσκηση στις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες, αναζητώντας επίσης βοήθεια από βιβλία, βίντεο, προχωρημένους μαθητές και δασκάλους.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ ~ Atman NityanandaΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΖΩΗ
Όλα αυτά που βιώνουμε ως ευτυχία, ευχαρίστηση, απόλαυση, λύπη, μιζέρια, δυστυχία, φόβο, θυμό κ.λπ.. σχετίζονται με την αλληλεπίδραση που έχουμε με ανθρώπους, πράγματα, συμβάντα, καταστάσεις έξω από εμάς.
Επειδή ο εξωτερικός κόσμος είναι μεταβαλλόμενος και επειδή όταν στρεφόμαστε προς αυτόν ταυτιζόμαστε και  προσκολλιόμαστε στις μορφές και στις ιδιότητες αυτών, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υποφέρουμε όλες τις συνέπειες της ταύτισης και της προσκόλλησης που είναι ο φόβος, ο θυμός, το ανικανοποίητο, η βαρεμάρα, η αγωνία, το άγχος, η στεναχώρια, η ζήλια, η αίσθηση εγκατάλειψης, έλλειψης, το μίσος, η απληστία, η υπερηφάνεια, η αλαζονεία, η πικρία κ.λπ.
Αν στραφούμε στην καρδιά μας, (όχι στο συναίσθημα μας), αλλά στο κέντρο της Ύπαρξης μας, θα διαπιστώσουμε ότι εκεί, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει έξω, υπάρχει  συνεχώς και πάντα αδιασάλευτη Ειρήνη, Μακαριότητα (Ευδαιμονία), Πληρότητα, Ελευθερία χωρίς όρια.
Οπότε η εμπειρία μας εξαρτάται από το που στρέφουμε την προσοχή και το νου μας.
Αν είμαστε σταθερά εστιασμένοι μέσα μας θα βιώνουμε Ειρήνη, Πληρότητα και Ευδαιμονία ανεξάρτητα αν τα πράγματα είναι 'καλώς' ή 'κακώς' κείμενα σύμφωνα με τις απόψεις του κατώτερου νου.
Αν είμαστε στραμμένοι προς τα έξω είμαστε υποχρεωμένοι να βιώνουμε μια ζωή με στιγμές ευχάριστες, δυσάρεστες, πάθους, απολαυστικές, επώδυνες ανικανοποίητου, βαρεμάρας, μιζέριας, δυστυχίας, και στιγμές φευγαλέας ευτυχίας.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακόμη και αν αποφασίσουμε να στραφούμε προς τα μέσα για να βιώσουμε την αληθινή μας φύση, το εγώ μας και ο κατώτερος νους από συνήθεια, εθισμό και προσκόλληση θα αντιστέκεται σε αυτό και θα προσπαθεί συνεχώς να μας σπρώξει προς τα αντικείμενα των αισθήσεων. Και επειδή του στερούμε από τις ευχαριστήσεις και τις απολαύσεις για να αφιερώσουμε χρόνο στην άσκηση θα μας δημιουργήσει δυσαρέσκεια και διάφορά δυσάρεστα συναισθήματα για να μας αναγκάσει να ενδώσουμε και να γυρίσουμε πίσω στις παλιές 'καλές' συνήθειες του.
Μέχρι λοιπόν να εξαγνιστεί ο νους αρκετά από την ράτζας και τάμας γκούνας και να υπερισχύσει η σάττβα γκούνα που από τη φύση της αναζητά την αρμονία, την ειρήνη, το φώς και την αγάπη θα υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στον κατώτερο ρατζασοταμασικό νου και τον σαττβικό νου.
Αυτή η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη και η πιο δύσκολη γιατί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αντίσταση του εγώ, να εγκαταλείψουμε την ζώνη άνεσης, την βόλεψη, να εγκαταλείψουμε  τις άσκοπες παρέες και το χάσιμο χρόνου σε μάταιες ευχάριστες για το ενασχολήσεις, να κάνουμε αυτοπειθαρχίες και πράγματα που για το ρατζασοταμασικό εγώ δεν είναι ευχάριστα απολαυστικά και επίσης να βιώσουμε συνειδητά τον πόνο που αποφεύγαμε να αντιμετωπίσουμε τόσα χρόνια ξεγελώντας τον εαυτό μας με απολαύσεις και διασκεδάσεις.
Αυτό το στάδιο που είναι απαιτητικό και ακανθώδες και για αυτό παρότι πολλοί είναι που ασχολούνται με την πνευματικότητα λίγοι είναι αυτοί που είναι διατεθειμένοι να το περάσουν δίνοντας όλο τους τον εαυτό σε αυτήν την προσπάθεια.